Basilio Morales

Madrid

HIMNE ESPANYOL

La lletra de l’himne espanyol i els patriòtes de Miami

Basilio Morales

HIMNO ESPAÑOL

La letra del himno español y los patriotas de Miami

Basilio Morales

GALA DELS GOYA 2018

Premis Goya: feminisme estètic i silenci davant la repressió

Clara Mallo
Juan Romero
Basilio Morales

GALA DE LOS GOYA 2018

Premios Goya: feminismo estético y silencio ante la represión

Clara Mallo
Juan Romero
Basilio Morales

CAPITALISME I MISÈRIA

El nadal, el consumisme i la imposició de “ser feliç” encara que passem gana

Juan Romero
Basilio Morales

CAPITALISMO Y MISERIA

La navidad, el consumismo y la imposición de “ser feliz” aunque pasemos hambre

Juan Romero
Basilio Morales