Precariedad laboral

PRECARIETAT LABORAL

La ratificació del conveni 189 de la OIT: acabarà amb la precarietat de les empleades de la llar?

Àngels Vilaseca
Anaid D.T.

PRECARIEDAD LABORAL

La ratificación del convenio 189 de la OIT: ¿acabará con la precariedad de las empleadas del hogar?

Àngels Vilaseca
Anaid D.T.

#VALEMOSMASQUEESTO

Del "jobsharing" al "nesting": 10 mentides del capitalisme cool

Roberto Jara

MÓN OBRER

Externalitzacions i empreses multiserveis (multi)precàries: ETTs 2.0

Cynthia Lub
Federico Grom

MUNDO OBRERO

Externalizaciones y empresas multiservicios: ETTs 2.0

Cynthia Lub
Federico Grom

EXPOSICIÓ BARCELONA

Las Kellys. Lluites de dones a la Barcelona precària

EsquerraDiari.cat

DONES TREBALLADORES

La divisió sexual del treball i la precarietat femenina en l’Estat espanyol (II)

Cynthia Lub

EXPOSICIÓN BARCELONA

Las Kellys. Luchas de mujeres en la Barcelona precaria

IzquierdaDiario.es

Joventut

Joventut amb 50% d’atur i 95% de contractes precaris: organitza’t i lluita

Roberto Jara

MUJERES TRABAJADORAS

La división sexual del trabajo y la precariedad femenina en el Estado español (II)

Cynthia Luz Burgueño

JUVENTUD

Juventud con 50% de paro y 95% de contratos precarios: organízate y lucha

Roberto Jara

DONES TREBALLADORES

Feminització del treball i precarietat laboral a l’Estat Espanyol (I)

Cynthia Lub

CGT TELEPIZZA

[Entrevista] "Lluitem contra la precarietat que pateix la joventut!"

Àngels Vilaseca

PRESENTACIÓ NOU PAMFLET

Triplement combatives! Com a dones, treballadores i immigrants

Àngels Vilaseca
Anaid D.T.

MUJERES TRABAJADORAS

Feminización del trabajo y precariedad laboral en el Estado español (I)

Cynthia Luz Burgueño

PRECARIETAT LABORAL

Deliveroo i Càrnies: la lluita contra els falsos autònoms i les falses cooperatives

Pere Ametller

PRECARIEDAD LABORAL

Deliveroo y Càrnies: la lucha contra los falsos autónomos y las falsas cooperativas

Pere Ametller

#VALEMOSMASQUEESTO

El gigante XPO lo tienen claro, sus ganancias valen más que nuestras vidas

Ivan Vela

LA LUCHA SIGUE

Trabajadores de Amazon denuncian represalias de Adecco y Manpower contra los huelguistas

Josefina L. Martínez

(IN)JUSTÍCIA

María José Alarcón: a presó per no pagar una sanció de 60 euros

Arsen Sabaté

(IN)JUSTICIA

María José Alarcón: a prisión por no pagar una sanción de 60 euros

Arsen Sabaté

#VALEMOSMASQUEESTO

Vaga als museus de Barcelona

EsquerraDiari.cat

#VALEMOSMASQUEESTO

Huelga en los museos de Barcelona

IzquierdaDiario.es

Comunicado de los comités de empresa de COTRONIC España

TeleAfónica

Más publicaciones