Rita Segato

GÈNERES I SEXUALITATS

De concepcions teòriques i estratègies per a lluitar per una societat no patriarcal

Andrea D’Atri
Matías Maiello

De concepciones teóricas y estrategias para luchar por una sociedad no patriarcal

Andrea D’Atri
Matías Maiello