Violencia estatal

JUDICI FARSA

Ni rastre de rebel·lió o sedició

Guillermo Ferrari

JUICIO FARSA

Ni rastro de la rebelión o sedición

Guillermo Ferrari