[

Carmen Puel

]

Obrera textil y fotógrafa de LID