Desigualtat

OBSCENITAT CAPITALISTA

Això és el capitalisme: els 26 més rics posseeixen més riquesa que 3.800 milions de persones

Alejandro Bravo